تعطیلی مدارس اصفهان شنبه ۳ آبان ۹۳

چند روزی است که بعد از حوادث اخیر شهر اصفهان هر روز یک شایعه جدید در فضای مجازی توسط افراد سودجو منتشر میشود که آخرین شایعه پخش شده توسط این افراد تعطیلی مدارس ٬ دانشگاهها و موسسات اموزش عالی اصفهان روز شنبه ۳ مهر ۹۳ به دلیل نبودن امنیت است.

etelaaiye

همانطور که مشخص است خیلی از گروه های معاند و مخالف نظام منتظر همچین اتفاقاتی هستند تا به هر نحو ممکن از مسائل پیش آمده به سود خودشون و اهداف پستشون استفاده کنن.
طی اخرین اخبار ما ٬ مسئولین زیر ربط در شهر اصفهان این شایعه را رد کردند و اعلام کردند تمامی مدارس و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهر اصفهان روز شنبه ۳ مهر ۹۳ دایر می باشد.

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved