رنگ مد سال 2015 مشخص شد

color-2015-dailysun.ir (13)

بر اساس اعلام موسسه پنتون رنگ مد سال ۲۰۱۵ رنگ قرمز شرابی مایل به خاکستری می باشد.

در ادامه میتوانید تصاویری مربوط به رنگ مد سال ۲۰۱۵ را ملاحظه کنید

color-2015-dailysun.ir (11)

رنگ مد سال ۲۰۱۵

color-2015-dailysun.ir (12)  color-2015-dailysun.ir color-2015-dailysun.ir (1)

رنگ مد سال ۲۰۱۵

color-2015-dailysun.ir (2)

قرمز شرابی رنگ مد سال ۲۰۱۵

color-2015-dailysun.ir (3)

color-2015-dailysun.ir (4)

color-2015-dailysun.ir (5)

color-2015-dailysun.ir (6)

color-2015-dailysun.ir (7)

color-2015-dailysun.ir (8) color-2015-dailysun.ir (9)

color-2015-dailysun.ir (10)

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved