آدرس مراکز درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد با بیمه طلایی فرهنگیان

فرهنگیان عضو بیمه طلایی درمان می‌توانند لیست مراکز درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان که در سایت بیمه آتیه سازان حافظ موجود است را مشاهده کنند.

bime-talai-dailysun.ir

 فرهنگیان عضو بیمه طلایی درمان، می‌توانند جهت آگاهی از مراکز درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه طلایی درمان فرهنگیان به سایت بیمه آتیه سازان حافظ مراجعه کنند.

برای ملاحظه آدرس بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرار داد با بیمه طلایی فرهنگیان اینجـــا کلیک کنید

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved