آیا مدارس تهران چهارشنبه 3 دی 93 تعطیل است؟

مدارس استان تهران امروز دایر است

در پی بارش برف در برخی از نقاط تهران و پرسش برخی خانواده درباره تعطیلی یا دایر بودن مدارس، پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از آن است که مدارس استان تهران امروز دایر است.

tatili madares-dailysun.ir

در پی بارش برف در برخی از نقاط استان تهران و پرسش برخی خانواده درباره تعطیلی یا دایر بودن مدارس، پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از آن است که مدارس استان تهران امروز دایر است.

بر اساس آخرین اطلاعات ، بارندگی در برخی نقاط قطع شده و برخی نقاط نیز تا ساعتی دیگر پایان می یابد.

آموزش و پرورش تهران اعلام کرد که هیچ تعطیلی در دستور کار نیست و آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران نیز اعلام کرد:  فعلاً موضوع تعطیلی در دستور کار نیست.

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved