تصاوير متحرک زيبا ويژه تبریک عید فطر 94

zfb (1)

بدرود ای بزرگترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا
بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها
بدرود ای یاریگر ما که در برابر شیطان یاریمان دادی
بدرود ای که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم
و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک.
التماس دعا

zfb (5)

عید سغید فطر مبارک

zfb (6)

عید سغید فطر مبارک

zfb (7)

عید سغید فطر مبارک

zfb (9)

عید سغید فطر مبارک

eyde-fetr-

عید سغید فطر مبارک

zfb 1

عید سغید فطر مبارک

zfb 2

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved