متن هاي زيبای تبريک روز خبرنگار 95

reporter_day

نویسنده توانا، فرزند عزیزم. ۱۷ مرداد روز
فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شما مبارک.

.

.

.

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای
کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.

.

.

.

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم
خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان
مبارک.

.

.

.

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه
تر بود جانش قوی است.

.

.

.

سلام، خوبید؟ روزتون مبارک. با آرزوی
خبرهای خوش.

.

.

.

.

بدان امید.

شاید قرار این است که به دیگران یادآوری
کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

.

.

.

مطمئنا مبارک است روزی که به نام
شماست!

.

.

.

کسی که روز خبرنگارو بهمون تبریک نمی گه.
خودمون باید به هم تبریک بگیم. بچه ها روزتون مبارک. قلمتون پرجوهر، صفحاتتون
پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

.

.

.

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون
خبر، جانش فزون.

.

.

.

چاکرم استاد.

روزت مبارک رئیس.

ما که … شما هم نمی شیم، چه برسه به
خبرنگار.

زیاد جدی نگیرید!

سلام. روز خبرنگار مبارک. همیشه خوش خبر
باشی.

.

.

.

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه
چو اشک چشم مجنون می ریخت

آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و
قطره قطره بیرون می ریخت

.

.

.

آگاهی می دهی و امید. روزت مبارک.

.

.

.

روزگارمون بد نیست… روزمون مبارک.

.

.

.

سلام جابر عزیز، بازم به معرفت دوست
نازنینم. بر شما هم مبارک باشه.

.

.

.

دوست خوبم، این روز بر شما نیز مبارک.
اندیشه ات هماره سبز باد.

.

.

.

از بوسیدنی های این روزگار، یکی هم بود
دست خبرنگار. روزت مبارک کوزت.

.

.

.

سپاس. بر شما هم مبارک و به همین
امید.

.

.

.

کاش یاد بگیریم آزادتر ببینیم.

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved