آموزش ساخت هفت سین فرشته ای ویژه نوروز 94

هفت سین فرشته ای

اگر دوست داشته باشید این فرشته های کوچولو کنار ظرف های هفت سینتان بشینند !

هفت سین فرشته ای

از خمیر به اندازه یک فندق بردارید با ابزار یک فرو رفتگی افقی روی آن ایجاد کنید .

هفت سین فرشته ای

این صورته که یک اشک از خمیر برای گردن به آن می چسبانید .

هفت سین فرشته ای

به اندازه یک نخود از خمیر بردارید و گوش ها را بسازید .

هفت سین فرشته ای

با منجوق چشم ها را بگذارید با یک تکه خمیر به اندازه ماش که دو تا فرورفتگی روی آن ایجاد کردید بینی را بسازید و برای دهان یک وسیله نیم دایره تیز جای دهان فشار دهید.

هفت سین فرشته ای

یک مخروط بزرگ برای بدن و دو مخروط کوچک برای دست ها بسازید.

هفت سین فرشته ای

دست  و پاها را به بدن وصل کنید انتهای یک سوزن ته گرد بزرگ را بچینید .

هفت سین فرشته ای

سر را با کمک سورن به بدن وصل کنید .

هفت سین فرشته ای

از خمیر زرد ( یا قهوه ای) رشته هائی برای موها آماده کنید موها را با چسب بچسبانید.

هفت سین فرشته ای

با رژ گونه ، آب و رنگی به صورت معصوم فرشته ها بدهید!

هفت سین فرشته ای

از خمیر قلب های کوچکی بسازید چسب روی آن بمالید و کمی اکلیل روی آن بریزید ، این بال فرشته است که باید با چسب پشتش بچسبانید .

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved