جملات و متن های زیبا درباره امام زمان مرداد 94

hou7468

آقا جان!

حیف نیست ماه شب چهارده پشت ابرهای تیره

وپاره پاره پنهان بماند،حیف نیست دیده را

شوق وصال باشد

ولی فروغ دیده نباشد…اس ام اس امام زمان

در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند …

ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار…

اس ام اس امام زمان

سر راهت در انتظارم …

برده هجرت صبر و قرارم …

جز ظهورت ای گل زهرا …

به خدا حاجتی ندارم…

اس ام اس امام زمان

کجایى

اى همیشه پیدا

از پس ابرهاى غیبت؟

اس ام اس امام زمان

در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند

ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار

اس ام اس امام زمان

به خدا سوگند دنیا را آذین می بندیم

اگر لحظه آمدنت را بدانیم…

اس ام اس امام زمان

یا امام زمان

انتظار هم از نیامدنت

بی تاب شد

اس ام اس امام زمان

گفته بودم گربیایی مقدمت را گل فشانم

گل چی قابل مهربانم چشمهایم فرش راهت

اس ام اس امام زمان

جزاو به هیچ واقعه ای دل نبسته ایم

موعود جمعه

جمعه موعود می رسد….

اس ام اس امام زمان

نیازارم ز خود هرگز دلی راکه

میترسم در آن جای تو باشد …

اس ام اس امام زمان

مهدی جان!

سئوالی ساده دارم از حضورت …

من آیا زنده ام وقت ظهورت …

اگر که آمدی من رفته بودم …

اسیر سال و ماه و هفته بودم …

دعایم کن دوباره جان بگیرم …

بیایم در رکاب تو بمیرم…

اس ام اس امام زمان

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات …

بر جان و دل صبور مهدی صلوات …

تا امر فرج شود مهیا بفرست …

بهر فرج و ظهور مهدی صلوات…

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved