اس ام اس خنده دار و سرکاری روز معلم 95

k2

برای مشاهده اس ام اس خنده دار و سرکاری روز معلم ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید….

یک پدر بخشنده آب و گل است

یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین

آنکه دین آموزد و علم یقین

روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باداس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


از پدر گر قالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو

چون خدا مشکل توان تعریف تواس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


اگر داری تو عقل و دانش و هوش

معلم هر چه می گوید بکن گوش

معلم چون پدر والا مقام است

معلم مستحق احترام است

معلم را مرنجان هرگز از خویش

مزن با حرف بی جا بر دلش نیشاس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers dayچه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود

چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود

ای معلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـوَد

جان شاگرد بـه فدایت که سزاوار بوَداس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


اندیشه ام از تو سبز و آباد شده

از جهل وغم این فکرتم آزاد شده

در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم ودلم شاد شده

هفته معلم گرامی باداس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


در مکتب تو همیشه شاگردم من

دور از رخ تو همیشه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم مناس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


آموزش عشقم از همین مکتب توست

اندوخته ی سوادم از این لب توست

گفتم که مریضم و بیا بستر من

چون عامل دردم این غم و این تب توستاس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


با این گچ عشق تخته ی جانم زن

خطّی ز کلام خود به ایمانم زن

صد درس در این کلاست آموخته ام

یک درس ز عشق جان ویرانم زناس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


یاد و خاطره قافله سالار معلمان شهید

فیلسوف فرزانه آیت الله مرتضی مطهری (ره)

و روز معلم گرامی و جاودانه باداس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


عارفان علـم عاشـق می شوند

بهـترین مردم معلـم می شـوند

عشق با دانش متمم می شود

هر که عاشق شد معلم می شود

روز معلم مبارک باداس ام اس روز معلم ۹۵ | متن روز معلم ۹۵
sms teachers day


معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت

خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود

دانای عشق روزت مبارکاس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


سپاسگزار معلمی هستم که

اندیشیدن را به من آموخت ، نه اندیشه ها را …اس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


از پدر گر قالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم

استاد و معلم عزیز ، هر روزت مبارکاس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


سلامت گفتم پیامم دادی

پیامت چراغ راه زندگیم شد

و مرا به سرزمین نور و آگاهی هدایت کردی

ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار ، هر روزت مبارک باداس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


معلم هدفت عشق است و ایثار

هزاران خفته از عشق تو بیدار

روزت مبارکاس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


جنبندگان زمین، ماهی‌های دریاها

و هرکوچک و بزرگی در زمین خدا و آسمان او

برای معلم خوبی‌ها، استغفار می‌نمایند

امام صادق ( ع )اس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


معلم را بر پدر شرف باشد

به قدر آن که روح را بر جسم شرف است

زیرا معلم سبب کمال و تربیت روحانی است

و پدر سبب تربیت جسمانیاس ام اس روز معلم خنده دار و رسمی
sms teachers day


معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد

تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند


اس ام اس روز معلم ۹۵ | متن روز معلم ۹۵

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved