اس ام اس سرکاري شب يلدا 94

zfb-(1)

روي شما  مثل هندونه ، خنده هاتون مثل قاچ هندونه ، روزگارتون مثل پوست هندونه ، جيبتونم پر تخم هندونه
يلداتون مبارک
•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس سرکاري شب يلدا•.•.•.•.•.•.•.•


شب يلدا عزيز هندوونه
اگر چه ترش و ليزه هندوونه
بهايش را چو پرسيدم ز يارو
بگفتا هيس جيزه هندوونه
•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس سرکاري شب يلدا•.•.•.•.•.•.•.•
شب يلدا کنار يار بودي
به او دلبسته و بيمار بودي
شپش هايش گرفتي از سر شب
تو ِ نادان مگر بيکار بودي؟
•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس سرکاري شب يلدا•.•.•.•.•.•.•.•
شما را گر شب يلدا بلنده
مرا ليست طلبکارا بلنده
ولي هندونه ام در شام يلدا
سفيديّش بود چون شير گاوا
انارم ترش و گردوهام پوچه
وچشمان زنم افسوس لوچه
بود آجيل تلخ و سيب ها کال
وقطعاً مي شود وارونه ام فال
•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس سرکاري شب يلدا•.•.•.•.•.•.•.•
ميان دوستـــان افتاده اي تک / رخت هندونه ،زلفت عين پشمک!
برايت مي زنم اينک پيامک / شب يلداي تو اي گــــــل! مبارک!
•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس سرکاري شب يلدا•.•.•.•.•.•.•.•
بيا اي دل کمي وارونه گرديم
براي هم بيا ديوونه گرديم
شب يلدا شده نزديک اي دوست
براي هم بيا هندونه گرديم
شب يلدا مبارک
•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس سرکاري شب يلدا•.•.•.•.•.•.•.•
تو خوشگلترين، خوشتيپ ترين و با کلاس ترين آدم روي زمين هستي
اينم هندونه شب يلدات! بذار تو يخچال تا خنک بشه!
•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس سرکاري شب يلدا•.•.•.•.•.•.•.•
من دارم جمعه مي رم، فکر نکنم ديگه همديگر رو ببينيم… منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدي هام منو ببخش…
از طرف پاييز – يلدا مبارک
•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس سرکاري شب يلدا•.•.•.•.•.•.•.•
قيمت پماد سوختگي شب يلدا(چله)خيلي خيلي بالا ميره.
اگه نگرفتي زود تر بخرش شايد هندوانه اي که گرفتي سفيد در بياد هااا
اون وقت لازمت ميشه!!!
•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس سرکاري شب يلدا•.•.•.•.•.•.•.•
چند ساعت بيشتر به آخر پاييز نمونده، جوجه هاتو شمردي؟

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved