نتیجه بازی والیبال ایران و آمریکا یکشنبه 94/3/31

622

نتیجه بازی والیبال ایران و آمریکا یکشنبه ۹۴/۳/۳۱


يکشنبه ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ ساعت : ۲۱:۰۰
ليگ جهاني واليبال گروه B : ايران – آمريکا
زنده از شبکه سه

چهارمین بازی والیبال ایران و آمریکا در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۵ برگزار شد.

به گزارش سایت خبری جیبامز تیم های والیبال ایران و آمریکا در هشتمین بازی دو تیم در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۵ از ساعت ۲۱:۱۰ روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۹۴ به مصاف هم رفتند.

این بازی چهارمین بازی رو در روی ایران و آمریکا بود.

گزارش بازی :

ست اول بازی :

اولین امتیاز ست با اینکه عبادی پور شروع کننده بازی بود به ایران رسید.

ایران بازی را با دقاع روی تور خوب ۴ بر ۲ کرد.

آمریکا بازی را در امتیاز ۶ به تساوی کشاند.

بازی ۸ بر ۷ ایران شد تا دو تیم به وقت استراحت فنی اول بروند.

ایران بازی را ۱۰ بر ۸ به سود خود کرد.

بازی ۱۲ بر ۹ ایران شد تا اسپرو سرمربی آمریکا تقاضای وقت استراحت کرد.

با سرویس های خوب میرزاجان پور و دفاع های خوب موسوی بازی ۱۶ بر ۱۰ ایران شد تا وقت استراحت فنی دوم آغاز شود

با خوابیدن سرویس میرزاجان پور به صورت مستقیم در زمین آمریکا بازی ۱۷ بر ۱۰ ایران شد.

امتیاز ۱۸ هم با اشتباه آمریکایی ها به ایران رسید تا میرزاجان پور همچنان پشت سرویس بایستد ولی در این امتیاز سرویس میرزاجان پور به بیرون رفت تا بازی ۱۸ بر ۱۱ ایران شود.

چند سرویس خوب از آمریکا بازی را ۱۸ بر ۱۳ ایران کرد.

با اشتباه داور آمریکا امتیاز ۱۴ را هم گرفت و بازی ۱۸ بر ۱۴ ایران شد تا کواچ تقاضای وقت استراحت کند.

سرویس های خوب آمریکا ادامه داشت اما با اشتباه خود آمریکایی ها و زدن توپ به بیرون بازی ۱۹ بر ۱۴ ایران شد.

در ادامه هم با سرویس های هدف دار معروف ، بازی خوب ایران و اشتباهات آمریکا بازی ۲۳ بر ۱۵ ایران شد.

خطای تور باعث شد ایران امتیاز ۲۴ را بگیرد و بازی ۲۴ بر ۱۸ ایران شد.

این ست در نهایت ۲۵ بر ۲۰ ایران تمام شد.

(ست شماری ۱ بر ۰ ایران )

ست دوم بازی :

اولین امتیاز این ست هم به ایران رسید حتی اسپرو تقاضای ویدئو چک کرد که این هم برای آمریکا فایده ای نداشت.

آبشار میرزاجان پور به بیرون رفت که برای اولین بار آمریکا در این بازی یک امتیاز جلو افتاد و بازی ۳ بر ۲ آمریکا شد.

با سرویس خوب ساندر بازی ۷ بر ۵ آمریکا شد و فاصله امتیاز به دو رسید.

با سرویس هدف دار عبادی پور و کار خوب غلامی ایران بازی را ۷ بر ۷ مساوی کرد.

وقت استراحت فنی اول : با اشتباه آمریکایی ها در زدن آبشار امتیاز ۸ به ایران رسید و بازی ۸ بر ۷ ایران شد.

بازی حتی ۹ بر ۷ ایران شد.

با دفاع روی تور عالی محمد موسوی که بهترین مدافع روی تور لیگ جهانی ۲۰۱۵ است بازی ۱۱ بر ۸ ایران شد.

با سرویس خوب عادل غلامی و امتیاز گرفتن از سرویس بازی ۱۲ بر ۸ ایران شد تا سرمربی آمریکا تقاضای وقت استراحت کند.

بازی ۱۴ بر ۹ ایران شد تا سرمربی آمریکا از وقت استراحت دوم خود نیز استفاده کند.

وقت استراحت فنی دوم با امتیاز ۱۶ بر ۱۱ ایران آغاز شد.

در امتیاز ۲۰ بر ۱۵ ایران معروف جای خود را به مهدوی داد.

در امتیاز ۲۰ بر ۲۳ ایران کواچ تقاضای وقت استراحت کرد.

این ست در نهایت ۲۵ بر ۲۱ ایران تمام شد.

(ست شماری ۲ بر ۰ ایران )

ست سوم بازی :

۲ امتیاز اول این ست به آمریکایی ها رسید.

در امتیاز ۲ برای ایران اسپرو سرمربی آمریکا تقاضای ویدئو چک کرد که امتیاز به ایران رسید و بازی ۳ بر ۲ آمریکا شد.

ایران در امتیاز ۳ بازی را به تساوی کشاند.

با سرویس خوب محمودی امتیاز ها ۴ بر ۳ ایران شد.

وقت استراحت فنی اول بازی ۸ بر ۵ ایران شد.

با دفاع عالی محمد موسوی بازی ۱۴ بر ۱۰ ایران شد.

بازی ۱۶ بر ۱۲ ایران شد تا دو تیم به وقت استراحت فنی دوم بروند.

بازی ۱۸ بر ۱۳ ایران شد تا سرمربی آمریکا تقاضای وقت استراحت کند.

با سرویس های خوب آمریکا اختلاف امتیازات را بسیار کم کرد و بازی ۱۹ بر ۱۷ ایران شد تا کواچ تقاضای وقت استراحت کند.

سرویس های خوب عادل غلامی بازی را ۲۲ بر ۱۷ ایران کرد.

این ست از بازی در نهایت ۲۵ بر ۱۹ ایران تمام شد.

(ست شماری ۳ بر ۰ ایران )

نتیجه نهایی بازی : ۳ بر ۰ ایران

به این ترتیب ایران این بار هم آمریکا را ۳ بر ۰ شکست داد تا هر ۳ امتیاز این بازی را بگیرد و ۱۳ امتیازی شود.

آمریکا با این باخت ۱۷ امتیازی و صدرنشین باقی ماند.

تیم لهستان هم با ۱۶ امتیاز در رده دوم این گروه قرار دارد.

 

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved