جدیدترین اس ام اس و پیامک فراموشی مرداد 94

331

حال مرا مپرس

چیزی مهم که نیست

این دلشکستگی،اقرار بی کسی است

درگیر من مشو،همدم نمی شوم

حوا مرا ببخش…..آدم نمی شوم


از هر لیوانی که آب نوشیدم

طعم لبان تو و پاییزی

که تو در آن به جا ماندی به یادم بود

فراموشی پس از فراموشی

اما

چرا طعم لبان تو و پاییزی که تو در آن

گم شدی در خانه مانده بود

ما سرانجام توانستیم

پاییز را از تقویم جدا کنیم

اما

طعم لبان تو بر همه ی لیوان ها و بشقاب ها

حک شده بود

لیوان ها و بشقاب ها را از خانه بیرون بردم

کنار گندم ها دفن کردم

زود به خانه آمدم

تو در آستانه در ایستاده بودی

تو در محاصره ی لیوانها و بشقاب ها مانده بودی

گیسوان تو سفید

اما لبان تو هنوز جوان بود.

هیچ چیز دردناک تر از این نیست

که ندانی باید صبر کنی یا فراموش

خواب رویای فراموشی هاست !

خواب را دریابم ،

که در آن دولت ِ خاموشی هاست

با تو در خواب مرا

لذت ِ ناب ِ هم آغوشی هاست

این روزا باید دشمناتو فراموش کنی

تنها کسی که می تونه تو رو به خاک سیاه بشونه

یک دوست کاملا مورد اعتماده

آنقدر دوستش داشتم ک حتی

فراموش کرده بودم که او  دوستم ندارد

پیر مرد همسایه ما

فقط آلزایمر داشت

دیروز

بی خودی شلوغش کرده بودند

او فقط فراموش کرده بود

که

از خواب بیدار شود

از زندگی دردها کشیدم از دردها درسها آموختم

ولی فراموش کردن را نیاموختم

تو فراموش میکنی اما خدا فراموش نمیکند

آنچه امروز داری آرزوی دیروز تو بود

کسی که تحقیر شدنش را فراموش کند انسان نیست

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved