جدیدترین اس ام اس و متن های زیبای غمگین تیر 94

aftab98.ir

اس ام اس غمگین

اشک ها قطره نیستند

بلکه کلماتی هستند که می افتند

فقط بخاطر اینکه پیدا نمیکنند کسی را

که معنی این کلمات را بفهمد . . .

اس ام اس غمگین

گـاهـی بـرای او

چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی

بـعـد پـاک مـی کـنـی . .

پـاک مـی کـنـی . . .

او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را

نـمی خـوانـد

امـا تـو

تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . .

اس ام اس غمگین

هَــرکه مــی خــواهـی بـــاش

ایـن عادت مُـــشتَــرک انسـانهــاســت

تـــو نیــز ، روزی , ســاعـتی , لـَحظــه ای

احــساس خـواهـی کـرد کـــه . . .

هیــچکـَـس دوسـتت نَــدارد …!

اس ام اس غمگین

همه چیز آرام است

دل من استثناست . . .

اس ام اس غمگین

خسته ام از دلداری های مجازی ،

دلم شانه های حقیقی میخواهد . . .

اس ام اس غمگین

اگــــــــــــر با من راه می آمــــــــــــدی

تمــــــــــــام شهر را

جــــــــــــاده میکردم

اس ام اس غمگین

بعضی درد دلها گوش نمی خواهد ،

گوشه ی آغوش می خواهد . . .

اس ام اس غمگین

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ …

ﻓﻘﻂ …

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﮕﻮ :

ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻦ

ﻫﻨﻮﺯ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ . . .

اس ام اس غمگین

چقدر دوست دارم با خیال راحت …

یک نفس عمیق بکشم …

نفسی که پر باشد …

از بوی آرامش وجود تو …

اس ام اس غمگین

دلم به بهانه ندیدنت گریست

بگذار بگرید و بداند

هرچه خواست همیشه نیست …

اس ام اس غمگین

هیچگاه ادعای خاص بودن نکردم،

اما خاص بودن عشق تو…

مرا هم خاص کرد

اس ام اس غمگین

بعد از مـرگـم

قـلــبـم را جــدا از مـن خـــاک کنید

من و دلـــم هیچ گاه

آبـمـان توی یک جـوی نرفت…

اس ام اس غمگین

مثلِ همیشه برای تو می نویسم

تو

به نیت هر که دوست داری بخوان …

اس ام اس غمگین

روزایی که “تو” توشون نیستی

حیفم میاد زندگیشون کنم …

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved