پخش عکسهای مدلینگ عروس الهام عرب مهمان ماه عسل

هرچقدر بر «ماه عسل» نقد داشته و نسبت به میهمانانش انتقاد داشته باشیم دلیل نمی‌شود به حریم شخصی میهمانانش احترام نگذاریم.
الهام عرب

 حضور یک مدلینگ عروس در یکی از برنامههای صدا و سیما به اندازه کافی موضوع حساسی هست، اما وقتی الهام عرب مدلینگ لباس عروس، جلوی احسان علیخانی نشست تا درباره شغلش به عنوان پزر صحبت کند، حاشیهها دوباره به سمت برنامه ماه عسل هجوم آوردند.

مخاطبانی که این برنامه را دیدند بعد از پایان برنامه وقتی به سراغ صفحات شخصی الهام عرب رفتند با صفحاتی قفل شده روبرو شدند. او بعد از حضور در این برنامه، به سرعت تمامی عکسهای خود را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد ولی با این حال آن دستهای پنهان همیشگی به کار افتادند تا عکسهای او را حالا همه جا پخش کنند.

همان دستهای پنهانی که ناگهان تصمیم میگیرند به صفحات اجتماعی هنرمندان و ورزشکاران حمله کنند، یا عکسها و فیلمهایی از آدمهای مشهور و گمنام را بدون رضایت شخصیشان در اینترنت بازنشر دهند.

حالا الهام عرب سوژه روز شده است. کسی که عکسهایش در شبکههای اجتماعی دست به دست میشوند و چهرهاش با دستکش و هدبند مدام در کنار عکسهای صفحات شخصیاش قرار میگیرد تا باز هم «ماه عسل» به واسطه حاشیهها بر سر زبانها بیفتد.

واقعا حاشیهها دست از سر احسان علیخانی برنمیدارند یا او خود به دنبال حاشیه است؟

الهام عرب

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved