اس ام اس عاشقانه جدید شهریور 94

76849740824951219424

تمـــام غــرورم نــذر ِ آمــدنت !

تو فقــط یک ” جــانم “

سوغـات آور بـرای احســاسم !


در خطوط دستهایم نقش توست

نمی ترسم

هرجا بروی مال منی !

من اما به یک لحظه ی کوتاه قانعم

تا از آن عبور کنم

با گرمای دستان تو بر دستانم

با من مدارا کن بعدها …

دلت برایم تنگ خواهد شد !

یک مرده ممکن است رستاخیز کند

اما عشقی که با نفرت خاموش شده است

دیگر زنده نمی شود…

لعنت به رفتنت

که قشنگ میروی…

لحظه ای ست عبور تو

و من هزار شب را به صبح می رسانم

مُعلقَ م،  دُرست در جایی که میخواستم

تو را ببوسَ م

وَ  صُبح شد !

ما هیچکدام خوب نیستیم!

نه تو  نقش آدمهای خوب را بازی می‌کنی

نه من، که این همه خوب نقش آدمهای بد…!

نگرانم!

شوخی که نیست

نیستی !

پاییز است …

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved