نتیجه بازی پرسپولیس و بنیادکار چهارشنبه 94/2/16

1932197_920149708023175_3719096021985335855_n

نتیجه بازی پرسپولیس و بنیادکار چهارشنبه ۹۴/۲/۱۶

بازی با نتیجه ۲-۱ ب نفع پرسپولیس ب پایان رسید

گل سردار رشیدف؛ پرسپولیس-بنیادکار
گل نوری؛ پرسپولیس-بنیادکار
گل بخودی جورابایف ؛ پرسپولیس-بنیادکار

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved