عکس نوشته و جملات عاشقانه جدید شهریور 94

zfb-(8)

هر چیزی در این جهان به دردی می‌خورد!
من به این دردِ می‌خورم که شب‌ها
رصد کنم کوچکترین حرکاتِ تو را در خواب:
غلتیدنت در موجِ ملافه‌ها،
زمزمه‌های زیر لبت
و تکان خوردنِ آرامِ مردمکانت را
تا از ابریشمِ مژه‌هایت شعر ببافم تا صبح…
تو هم
با اولین لب‌خندِ صبحگاهی‌ات
به دردِ درمانِ تمامِ دردهای من می‌خوری

zfb-(9)

چه در کنارم باشی و چه کیلومترها از من فاصله داشته باشی

جایت همواره در قلب من است

zfb-(10)

تو رفتی و هنوز
سال هاست که در گوش من آرام آرام
خش خش گام تو تکرارکنان
می دهد آزارم

zfb-(11)

zfb-(12)

همین امروز
اگه دور شدم از دستات
به زنده بودنم شک کن
که من وابسته تر می شم
تو هر ثانیه و هر روز
واسم فردای تو دیره
تو رو می خوام همین امروز

zfb-(13) zfb-(14)

ﺑﯽ ﺗـــــــــــــــــــﻮ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ….
ﻧﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ !
ﻧﻪ ﺯﻣﯿﻦ !
ﻧﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ !
ﻧﻪ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻥ !
ﻧﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ !
ﻧﻪ ﻃﺮﺍﻭﺕ ….
ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ

zfb-(15)

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved