عکس های مراسم اسکار 2015

News-635602693283721968

هشتاد و هفتمین دوره مراسم اسکار با برگزاری مراسم فرش قرمز آغاز شد تا پس از ماه‌ها انتظار، از برندگان جوایز آکادمی علوم و فنون هنرهای سینمایی با رای اعضای هر صنف و فیلم برتر با رای تمامی اعضای آکادمی رونمایی شود.

تصاویر اسکار ۲۰۱۵

635602697899685508

635602699688939777

635602700230793957

635602704650475467

635602705572007965

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved