کارت پستال شهادت حضرت علی (علیه السلام) 95

zfb (9)

شد کشته بمحراب عبادت حیدر
هر دیده بحال مرتضی می گرید
بـا گفتن “قد قتل” ز جبریل امین
در خلد برین خیر نساء میگرید . . .

از حیدر مردانه ، عنایـت شده امشب
از ضربـت شبگانه شــکایت شده امشب
این قصه که امشب همه عالم به عزایند
از میـخ در خانه حـکایت شده امشب . . .

برای مشاهده کارت پستال شهادت حضرت علی (علیه السلام) ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید…

zfb (10)

کارت پستال شهادت حضرت علی

zfb

کارت پستال شهادت حضرت علی

zfb (1)

کارت پستال شهادت حضرت علی

zfb (2)

کارت پستال شهادت حضرت علی

zfb (3)

کارت پستال شهادت حضرت علی

zfb (4)

کارت پستال شهادت حضرت علی

zfb (5)

کارت پستال شهادت حضرت علی

zfb (6)

کارت پستال شهادت حضرت علی

zfb (7)

کارت پستال شهادت حضرت علی

zfb (8)

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved