آموزش بافت مدل تمشکی 95

zfb

برای مشاهده آموزش بافت مدل تمشکی ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید…

رج ١: ١ زیر(١ زیر،١ دانه را از پشت دانه به زیر ببافید،١ زیر) داخل پرانتز را فقط روى یک دانه انجام بدید یعنى به روشى که گفتم یک دانه را ٣ تا کنید،*٣ رو،(١ زیر،١ دانه را از پشت به زیر ببافید،١ زیر)داخل پرانتز یک دانه به سه دانه تبدیل مى شود* از ستاره تکرار بشه تا ١ دانه انتهاى رج،١ زیر

رج ٢؛ ۴ زیر،٣ تایکى از رو،(٣ زیر،٣ تایکى از رو،) داخل پرانتز را تا ۴ دانه انتهاى رج تکرار کنید،۴ زیر

رج ٣: ١ زیر،٣ رو،(١ زیر،١ دانه را از پشت به زیر ببافید،١ زیر( روى یک دانه انجام میشه این سه بافت قبل)،٣ رو)داخل پرانتز را تا ١ دانه آخر رج تکرار کنید،١ زیر.

رج ۴: ١ زیر،٣ تا یکى از رو،(٣ زیر،٣ تا یکى از رو،) داخل پرانتزرا تا ١ دانه انتهاى رج تکرار کنید،١ زیر.

رجهاى ١ تا ۴ را به اندازه دلخواه تکرار کنید.

اگر توجه کنید در اینجا گفتم ١ دانه از زیر،١ دانه از پشت به زیر ببافید و ١ دانه از زیر : این سه بار بافت روى یک دانه انجام میشه در کل توضیحات همینطوره.

پس هر جا به این روش رسیدین روى یک دانه تکرارش کنین و ٣ تا رو بازهم یک دانه سه تا شود و ٣ تا رو .تا انتهاى رج ادامه بدید.

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. ممنون ، عالی بود . امیدوارم همیشه موفق باشید.

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved