قهوه ای مایل به قرمز رنگ مد سال 2015

پنتون رنگ مارسالا را به عنوان رنگ مدل سال ۲۰۱۵ ( سال ۹۳ و ۹۴ ) انتخاب کرده است.

مارسالا نام نوعی شراب از سیسیل بوده که رنگ قهوه ای مایل به قرمز دارد و مدیر اجرایی پنتون Leatrice Eiseman از طرفداران بزرگ این رنگ است.

color-2015-dailysun.ir (12)

او درباره ی انتخاب این رنگ به عنوان رنگ سال ۲۰۱۵ گفت: ” این رنگ می تواند در همه جا در لوازم آرایشی، لباس ها و یا در دکوراسیون خانه ها مورد استفاده قرار گیرد. فقط کافی است که به این رنگ عادت کنید. ”

color-2015-dailysun.ir (10)

color-2015-dailysun.ir (9) color-2015-dailysun.ir (8)

color-2015-dailysun.ir (7)

color-2015-dailysun.ir (2)

color-2015-dailysun.ir (3)

color-2015-dailysun.ir (4)

color-2015-dailysun.ir (5)

color-2015-dailysun.ir (6)

color-2015-dailysun.ir (11)

color-2015-dailysun.ir (12) color-2015-dailysun.ir (13) color-2015-dailysun.ir color-2015-dailysun.ir (1)

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved