نتیجه بازی والیبال ایران و لهستان جمعه 94/4/5

622

جمعه ۰۵/۰۴/۱۳۹۴ ساعت : ۲۱:۰۰
ليگ جهاني واليبال گروه B : ايران – لهستان
زنده از شبکه سه

تیم ملی والیبال ایران – تیم ملی والیبال لهستان

 تیم های والیبال ایران و لهستان از ساعت ۲۱:۱۰ روز جمعه ۵ تیر ماه ۹۴ در بازی سوم رو در روی دو تیم به مصاف هم رفتند.

ست اول بازی :

اولین امتیاز این ست به ایران رسید.

وقت استراحت فنی اول : با برخورد آبشار لهستانی ها به آنتن ایران به امتیاز ۷ رسید و با یک دفاع خوب هم از عادل غلامی بازی ۸ بر ۵ ایران شد.

بازی ۱۱ بر ۷ ایران شد تا سرمربی لهستان تقاضای وقت استراحت کند.

وقت استراحت فنی دوم : بازی ۱۶ بر ۱۳ ایران شد.

لهستان در اختلاف امتیازات را کم کرد و بازی ۱۶ بر ۱۵ شد تا سرویس لهستانی ها به تور خورد.

در امتیاز ۱۹ بر ۱۸ ایران میرزاجان پور از حال رفت و کواچ او را تعویض کرد.

با سرویس آروم فرهاد قائمی یک امتیاز سرویس برای ایران بدست آمد و باز ی۲۱ بر ۱۸ ایران شد تا سرمربی لهستان تقاضای وقت استراحت کند.

با سرویس های خوب موسوی بازی ۲۳ بر ۱۹ ایران شد.

این ست در نهایت ۲۵ بر ۲۰ ایران تمام شد.

(ست شماری ۱ بر ۰ ایران)

ست دوم بازی :

۳ امتیاز اول این ست به لهستان رسید.

با دفاع خوب موسوی بازی ۴ بر ۳ لهستان شد.

وقت استراحت فنی اول : ۸ بر ۶ لهستان

با دفاع خوب عبادی پور بازی ۸ بر ۸ مساوی شد.

با دفاع خوب عادل غلامی بازی ۹ بر ۸ ایران شد.

لهستان ۱۳ بر ۱۲ از ایران پیش افتاده بود.

با دفاع خوب موسوی بازی ۱۴ بر ۱۳ ایران شد.

وقت استراحت فنی دوم : با دریافت بد ایران ، لهستان به امتیاز ۱۶ رسید و بازی ۱۶ بر ۱۵ لهستان شد.

بازی ۱۷ بر ۱۵ لهستان شد.

ایران در امتیاز ۱۷ بازی را به تساوی کشاند.

با دفاع عالی عادل غلامی بازی ۱۸ بر ۱۷ ایران شد تا سرمربی لهستان تقاضای وقت استراحت کند.

بازی ۱۹ بر ۱۸ لهستان شد تا کواچ تقاضای وقت استراحت کند.

در امتیاز ۲۱ برای لهستان کواچ تقاضای ویدئو چک کرد که برای ایران تاثیری نداشت و بازی ۲۱ بر ۲۱ مساوی شد.

با آبشار بد محمودی بازی ۲۳ بر ۲۲ لهستان شد.

بازی ۲۵ بر ۲۳ لهستان شد تا بازی ۱ بر ۱ در ست شماری مساوی شود.

(ست شماری ۱ بر ۱ مساوی)

ست سوم بازی :

بازی در ابتدای ۳ بر ۳ مساوی پیش می رفت تا یک سرویس لهستان مستقیم در زمین خوابید تا بازی ۵ بر ۳ لهستان شود.

وقت استراحت فنی اول : ۸ بر ۵ لهستان

آبشار بازیکن لهستان با برخورد به آنتن به بیرون رفت تا بازی ۹ بر ۸ لهستان شود.

با سرویس های هدف دار معروف و آبشار خوب محمودی بازی ۹ بر ۹ مساوی شد.

با حرکت خوب عادل غلامی بازی ۱۰ بر ۹ ایران شد.

بازی ۱۱ بر ۹ ایران شد تا آنتیگا سرمربی لهستان تقاضای وقت استراحت کند.

در امتیاز ۱۲ بازی به تساوی کشیده شد.

لهستان ۱۴ بر ۱۳ از ایران پیش افتاد که کواچ تقاضای ویدئو کرد و این ویدئو چک هم برای ایران ثمری نداشت.

وقت استراحت فنی دوم : ۱۶ بر ۱۴ لهستان

بازی ۱۹ بر ۱۶ لهستان شد تا کواچ تقاضای وقت استراحت کند.

با اشتباه بازیکنان ایران بازی ۲۱ بر ۱۷ لهستان شد.

بازی ۲۳ بر ۱۹ لهستان شد تا کواچ تقاضای وقت استراحت کند.

بازی ۲۵ بر ۲۱ لهستان شد.

(ست شماری ۲ بر ۱ لهستان )

ست چهارم بازی :

با برخورد سرویس موسوی به تور اولین امتیاز این ست به لهستان رسید.

با برگشت میرزاجان پور به بازی و آبشارهای خوب او روحیه بازیکنان ایران بالا رفت.

با آبشار بد بازیکن لهستان بازی ۶ بر ۴ ایران شد.

با خطای بازیکن لهستان بازی ۸ بر ۴ ایران شد تا دو تیم به وقت استراحت فنی اول بروند.

در امتیاز ۱۱ برای ایران سرمربی لهستان تقاضای ویدئو چک کرد که این ویدئو چک برای لهستان ثمری نداشت و بازی ۱۱ بر ۸ ایران شد.

وقت استراحت فنی دوم : ۱۶ بر ۱۲ ایران

با سرویس خوب شهرام محمودی بازی ۱۸ بر ۱۲ ایران شد تا سرمربی لهستان تقاضای وقت استراحت فنی کند.

بازی ۲۰ بر ۱۲ ایران شد.

در امتیاز ۲۳ بر ۱۶ ایران تقاضای ویدئو چک کرد و بازی ۲۳ بر ۱۵ ایران باقی ماند و دستور تکرار داده شد که بازی ۲۴ بر ۱۵ ایران شد.

این ست در نهایت ۲۵ بر ۱۶ ایران شد تا بازی ۲ بر ۲ مساوی شود.

(ست شماری ۲ بر ۲ مساوی)

ست پنجم بازی :

اولین امتیاز این ست با زدن سرویس لهستان به بیرون به ایران رسید.

با دفاع خوب میرزاجان پور و موسوی بازی ۲ بر ۰ ایران شد.

با دو امتیاز سرویس برای لهستان بازی ۳ بر ۲ لهستان شد.

بازی ۴ بر ۴ مساوی شد.

با سرویس های خوب بازیکنان ایران بازی ۷ بر ۵ ایران شد.

بازی ۸ بر ۶ ایران شد تا دو تیم زمین ها را عوض کنند.

بازی ۸ بر ۸ مساوی شد.

با دریافت خوب ایران و آبشار عالی محمودی بازی ۱۱ بر ۹ ایران شد در این امتیاز مربی لهستان با ایجاد جنگ روانی موجب اخلال و تاخیر زیاد در بازی شد.

بازی ۱۲ بر ۹ ایران شد تا سرمربی لهستان تقاضای وقت استراحت کند.

با سرویس هدفمند دیگر از غلامی و آبشار خوب محمودی بازی ۱۳ بر ۹ ایران شد تا آنتیگا از وقت استراحت دوم لهستان هم استفاده کند.

بازی ۱۳ بر ۱۰ شد تا کواچ تقاضای وقت استراحت کند.

این ست در نهایت ۱۵ بر ۱۱ ایران شد.

(ست شماری ۳ بر ۲ ایران)

نتیجه نهایی بازی : ۳ بر ۲ ایران

به این ترتیب ایران از این بازی ۲ امتیاز گرفت و لهستان ۱ امتیاز گرفت.

با این نتیجه ایران ۱۵ امتیازی شد و لهستان به امتیاز ۱۷ رسید.

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved