نتیجه بازی والیبال ایران و لهستان یکشنبه 94/4/7

Volleyball_991209

يکشنبه ۰۷/۰۴/۱۳۹۴ ساعت : ۲۱:۰۰
ليگ جهاني واليبال گروه B : ايران – لهستان
زنده از شبکه سه

ست اول بازی :

اولین امتیاز بازی با آبشار خوب شهرام محمودی برای ایران حاصل شد.

با دفاع خوب روی تور بازی ۳ بر ۱ ایران شد.

با سرویس خوب میرزاجان پور بازی ۵ بر ۳ ایران شد.

با سرویس بازیکن لهستان بازی ۵ بر ۵ شد که کواچ تقاضای ویدئو چک کرد که اثری برای ایران نداشت.

با دریافت خوب از لهستانی ها بازی ۶ بر ۵ لهستان شد.

در امتیاز ۸ برای لهستان کواچ تقاضای ویدئو چک کرد که داور بعد از بازبینی دستور تکرار را داد.

وقت استراحت فنی اول : ۸ بر ۷ ایران که با دفاع خوب بچه های ایران امتیاز ۸ برای ایران بدست آمد.

با دریافت لهستان ۱۰ بر ۹ از ایران پیش افتاد.

با سرویس هدف دار غلامی و دریافت بد در زمین لهستان و چند بار رفت و برگشت توپ ایران ۱۱ بر ۱۰ از لهستان پیش افتاد.

لهستان باز هم توانست از ایران پیش بیوفتد و بازی را ۱۲ بر ۱۱ به سود خود کرد.

با دریافت خوب ایران و آبشار خوب میرزاجان پور بازی ۱۳ بر ۱۲ ایران شد.

وقت استراحت فنی دوم : با سرویس های خوب میرزاجان پور و آبشار  های عالی شهرام محمودی بازی ۱۶ بر ۱۳ ایران شد.

لهستان یک امتیاز را جبران کرد و بازی ۲۱ بر ۲۰ ایران شد تا کواچ تقاضای وقت استراحت کند.

بازی ۲۲ بر ۲۰ ایران شد تا آنتیگا تقاضای ویدئو چک کند البته این ویدئو چک هم اثری نداشت.

لهستان در امتیاز ۲۲ بازی را به تساوی کشاند.

بازی در نهایت در این ست که ۲۳ بر ۲۳ شده بود با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران تمام شد در امتیاز آخر هم لهستانی ها تقاضای ویدئو چک کردند که اثری نداشت.

(ست شماری ۱ بر ۰ ایران)

ست دوم بازی :

اولین امتیاز این ست به لهستان رسید.

با بیرون رفتن آبشار عبادی پور بازی ۵ بر ۳ لهستان شد.

با دریافت بد ایران بازی ۶ بر ۳ لهستان شد تا کواچ تقاضای وقت استراحت کند.

باز هم دریافت بد نزدیک بود کاردست ایران دهد که با دفاع خوب معروف و موسوی بازی ۶ بر ۴ لهستان شد.

با سرویس خوب موسوی بازی ۶ بر ۵ لهستان شد و امتیازات نزدیک شد.

وقت استراحت فنی اول : ۸ بر ۶ لهستان

ایران در امتیاز ۱۰ بازی را به تساوی کشاند.

با سرویس های خوب بیئِنیئِک بازی ۱۳ بر ۱۰ لهستان شد.

وقت استراحت فنی دوم : ۱۶ بر ۱۳ لهستان

با اشتباهات متعدد ایران در ضربه آخر بازی ۱۹ بر ۱۴ لهستان شد تا کواچ تقاضای وقت استراحت کند.

در امتیاز ۲۰ بر ۱۶ لهستان کواچ غفور را به جای معروف به میدان آورد.

بازی ۲۱ بر ۱۶ لهستان شد که کواچ تقاضای ویدئو چک کرد که اثری برای ایران نداشت.

این ست در نهایت ۲۵ بر ۲۰ لهستان تمام شد .

( ست شماری ۱ بر ۱ مساوی )

ست سوم بازی :

۳ امتیاز اول این ست به لهستان رسید.

وقت استراحت فنی اول : ۸ بر ۵ لهستان

ایران بازی را در امتیاز ۹ به تساوی کشاند.

با سرویس هدف دار معروف و در ادامه بازی خوب ایران بازی ۱۱ بر ۱۰ ایران شد.

با دریافت بد ایران بازی ۱۲ بر ۱۱ لهستان شد.

با آبشار بد عبادی پور بازی ۱۳ بر ۱۱ لهستان شد.

با آبشار بد محمودی بازی ۱۴ بر ۱۱ لهستان شد و کواچ تقاضای وقت استراحت کرد.

وقت استراحت فنی دوم : ۱۶ بر ۱۳ لهستان

با سرویس های خوب بازیکن لهستان و اشتباهات بازیکنان ایران بازی ۱۸ بر ۱۳ لهستان شد.

بازی ۱۹ بر ۱۵ لهستان شد که آنتیگا تقاضای ویدئو چک کرد که اثری نداشت و امتیاز ۱۵ به ایران رسید.

با سرویس های قائمی فاضله امتیازات کمتر شد و بازی ۱۹ بر ۱۷ لهستان شد.

در امتیاز ۲۴ بر ۱۹ لهستان کواچ تقاضای وقت استراحت کرد.

این ست در نهایت ۲۵ بر ۲۰ لهستان تمام شد تا لهستان دومین ست خود را هم در این بازی بدست بیاورد.

(ست شماری ۲ بر ۱ لهستان )

ست چهارم بازی :

اولین امتیاز به لهستان رسید.

با دفاع های لهستان بازی ۴ بر ۱ لهستان شد.

با سرویس های هدف دار محمودی و دریافت های خوب مرندی و آبشار های خوب ، ایران بازی را ۵ بر ۴ به سود خود کرد تا سرمربی لهستان تقاضای وقت استراحت کند.

وقت استراحت فنی اول : ۸ بر ۷ لهستان که امتیاز ۸ با اشتباه میرزاجان پور در زدن ضربه آخر برای لهستان به دست آمد.

امتیاز ۹ در جدال روی تور به لهستان داده شد که کواچ تقاضای ویدئو چک کرد که ثمری برای ایران نداشت و بازی ۹ بر ۷ لهستان شد.

با اشتباه میرزاجان پور در آبشار زدن بازی ۱۲ بر ۹ لهستان شد.

در ادامه بازی ۱۳ بر ۹ لهستان شد تا کواچ تقاضای وقت استراحت کند.

وقت استراحت فنی دوم : ۱۶ بر ۱۲ لهستان

لهستان با سرویس های خوب بازی را ۱۸ بر ۱۲ به سود خود کرد.

این ست در نهایت ۲۵ بر ۱۹ لهستان تمام شد.

نتیجه نهایی بازی : ۳ بر ۱ لهستان

لهستان با این پیروزی ۲۰ امتیازی شد و ایران در امتیاز ۱۵ باقی ماند.

به این ترتیب شانس ایران برای صعود از این مرحله بسیار کم شد.

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved