اس ام اس زیبا در مورد خدا شهریور 94

khoda1

اگر می خواهی در روز جزا

خدوند قضاوت خوبی درباره ات داشته باشد

در مورد دیگران قضاوت نکن.

با تمام وجود گناه کردیم

اما نه نعمتهایش را از ما گرفت ،

نه گناهانمان را فاش کرد

بیندیش اگر اطاعتش کنیم چه میکند!

درمقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یکساله باش

که وقتى اورا به هوا می اندازی میخندد

چون ایمان دارد که او را خواهی گرفت

گاهی در شتاب زندگی

گوشه ای باز ایست و بگو:

خدایا ! می دانم که هستی.

در این متروکه دنیا که یاری نیست ،

نشانی از کسی یاد یاری نیست ،

به عشق جز خداوند اعتباری نیست …!

از پاسخ من معلمان آشفتند ،

از حنجره شان هر چه در آمد گفتند ،

اما به خدا هنوز هم معتقدم ،

از جاذبه ی تو سیب ها می افتند.

پیش از اینها فکر میکردم خدا ، خانه اى دارد میان ابرها

حکم میراند به تلخى روبه ما ، سخت میگیرد به ما بعد از دعا

دیر فهمیدم خدا در قلب ما ، خانه اى دارد به شکل ابرها

اشک میریزد زدلتنگى ما ، مى نوازد دیده گریان ما

نازنین غصه نخور قصه نویس ما خداست

همه نارفیقند و تنها رفیق ماخداست

خداوندا !

پناهش باش، یارش باش

جهان تاریکی محض است

“میترسم”

کنارش باش!

همیشه از “چوبِ خدا” ترسوندنمون،

اما حتی یه بار هم به “بوووسِ خدا” امیدوارمون نکردن!

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved