اس ام اس و متن زیبا درباره فاصله مرداد 94

fine-text-on-the-distance

آدمها آنقدر زود عوض می شوند …

آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی

به ساعتت نگاهی بیندازی

و ببینی چند دقیقه

بین دوستی ها تا دشمنی ها

فاصله افتاده است …


دُنـبـال ِ کَـلاغـیْ می گـردَم ،

تا قـآرقـآرَش رآ بـه فـال ِ نـیـکْ بـگیـرَم ،

وقـتـی…

قآصـِدَکـْ ـهـا هـمـه لال انـد

گـاهــی نمـی دانــی

از دسـت داده ای

یـــا

از دسـت رفـــتـه ای …

هم قــــــــــد شدیم …

خدا میداند چه چیزهایی را زیر پاهایم گذاشتم …

چقدر جالب !

تو لحظه های داغونی فقط یه نفر میتونه آرومت کنه

اونم کسیه که داغونت کرده !

از صداقت تا خیانت فاصله یک تار موست

هرکه خاین شد به یارش آدمی بی آبروست

کوتاه ترین فاصله

برای گفتن دوستت دارم

یک لبخنده یه دنیا لیخند برای تو

لبخندت را چند وقتیست ندیده ام

برای دلم لحظه ای بخند

از همین فاصله ها

زیباییش را میفهمم

به شیشه باران خورده بنگر

تو از پنجره بیرون را میبینی

و من قطره های روی شیشه، میبینی…

بین نگاه من و تو هم فاصله ی زیادی هست

از ذهن تا دهن

فقط یک نقطه فاصله است

تا ذهنت را باز نکرده ای

دهنت را باز نکن

می توان پر کرد

فاصله های طولانی را

با یک پیام ساده و کوتاه

کافیست بنویسی:

هنوزم دوستت دارم

خودمو نگرفتم

فقط از بعضی از آدما  فاصله  گرفتم

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved