اس ام اس های زیبا و قشنگ شهریور 94

15261456261592403611

برایت سیب چیده ام برگرد ..

اینجا مرا بی تو آدم

حساب نمی کنند ..


امروز عکسهایش را می سوزانم…!

کاری که مدت هاست عکسهایش با من می کند . . .

بی تو زیستن

چیزی جز مرور مردن نیست

بـــــــــــــــــــــــــه رویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من

نمی خندد امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدم

ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ …

ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺸﻮﻡ

ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﻢ …

ﺑﻪ ﭼﻬﻠﻤﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ

کفر می گویم تا سنگ شوم !

آن گاه کودکی بازیگوش مرا بردارد

و محکم بر شیشه ی تان بزند تا بفهمی که سنگ

شیشه را می شکند …

بـه هر چه نمیخواستم رسیدم …

جز تو  که میخواستمت !

یقه بالا می دهیم

دست ها در جیب

سیگار به ته رسیده میان لب

به دیوار تکیه می دهیم

نه که کارآگاه باشیم

یا عضو مافیا

نه بدبختیم!

چه خوب است

ممنوعه ها را نمی شناسی

و گر نه تو هم

هیچگاه از اسمانم عبور نمی کردی !

امروز یک مرده شور را دیدم

آنچنان زیبا می شست

که لکه ای هم باقی نمی ماند

اما نمیدانم چرا  پدرم از او خوشش نمی آید !

و مدام گریه میکند و مادرم نیز  نفرینش

او که مرد خوبی است

من دوستش دارم فقط

کاش ناخن هایش را می گرفت

تمامِ بدنم را زخم کرد …

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved