اس ام اس فک و فامیل جدید شهریور 94

139180330531331

به بچه پسرخالم میگم اسم بابات چیه؟

میگه: گاو!!

میگم: عیبه، مگه آدم به باباش میگه گاو؟

میگه خودش همیشه بهم میگه گوساله

پس حتما خودش گاوه دیگه!!

فک و فامیل منطقی داریم ما؟!

قدرت استدلالش منو کشته!!


جلو تلویزیون نشسته بودم

داشتم تلویزیون میدیدم گوشیمم دستم بود داشتم

با صدای بلند “انگری بیرد” بازی میکردم

یهو مامانم برگشت بی مقدمه گفت:

نگاه کن توروخدا ۲۵ سال بچه بزرگ کردیم

که یا تو اتاقش بشینه مانیتورو نگاه کنه لبخند بزنه واسه خودش

یا گوشیشو دستش بگیره با گوشیش کفتر بازی کنه!!!

من

انگری بیرد

با بابام تو یه ماشین بودیم

بعد ۲ نفرخارجی‌ سوار شدن، بابام رفت بپرسه “اهل کجایین؟”

خیلی‌ با اعتماد به نفس با یه لحن سوالی‌ گفت: “mede in ?”

فک و فامیله ما داریم ؟

داداش بزرگِ من معمولاً عادت داره وقتی تو خونه هستش کنترل تلویزیون هم دست خودش باشه

حتی وقتی پای تلویزیون نیس کنترل رو با خودش مییبره که بقیه

کانال تلویزیون رو عوض نکنن !

یه دفعه من و بابام چند ساعت دنبال کنترل گشتیم و پیداش نکردیم

آخر سر دیدم داداشم از خواب بیدار شد و اومد نشست پای تلویزیون و

کنترل رو از جیبش در آورد

فک و فامیله داریم ؟

ما یه رسم خانوادگی داریم اونم اینه که وقتی سفره غذا رو پهن می کنیم

یا آب میاریم لیوان نمیاریم یا لیوان میاریم آب نمیاریم .

این رسم در کل فامیل ما هستش و نسل به نسل منتقل میشه.

کلا خود درگیری داریم!!!!!!

تو اخبار گفت چند نفر تو سوییس کشته شدن

مامانم برگشته میگه:

آخی طفلی ها دم عیدی چه بلایی سرشون اومد

یکی از فامیلامون یه اسب خریده

۱۸ میلیون دلش نمیاد سوار شه !

دیروز اومده بودن خونمون بابام اول حال اسب رو پرسید

بعد حال فامیلمونو !

به بابام گفت انقدر دوستش دارم که دلم نمیاد سوارش بشم …

بابامم خیلی جدی گفت خوب بذار اون سوارت بشه ..

فامیل

من =)))))))

هفته پیش رفتیم خونه یکی از این فامیلا !!

داشت به ما میگفت رفتم سکه هام رو فروختم ۴۰ میلیون سود کردم !!

دیروز میگم ۱۰۰ تومان داری دستی بدی ؟

میگه والا دست و بالم خالی یه :O

اینم فک و فامیل داریم؟

مامانم اومده میگه سرویس بهداشتی

رو الان جرم گیری کردم و برقش انداختم

ببینم یه نفر رفته دسشویی قلم پاشو میشکنم !!

به مامانم میگم سرم درد میکنه… میگه چرا ؟

میگم شاید تومور مغزی دارم …

میگه خفه شو ذلیل مرده … این حرفا چیه میزنی؟؟!!!

منظورش اینه که خدا نکنه عزیزم !!! …

البته فکر کنما!!!

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved