کدهای اهنگ پیشواز اوای انتظار همراه اول ویژه ایام فاطمیه 93

003

ردیف    کد    نام اثر                                                       مداح
۱    ۷۱۱۵۲۱    گل های باغچمون همه                           حمید علیمی
۲    ۷۱۱۵۱۵    مثل مو های زینبم علی پریشون شده       حمید علیمی
۳    ۷۱۱۵۱۷    دلم توی مدینست                                 حمید علیمی
۴    ۷۱۱۵۲۲    بلند شو ز بستر گل یاس علی                 حمید علیمی
۵    ۷۱۱۳۶۸    مسجد الاحرام عشقی                           حمید علیمی
۶    ۷۱۱۵۲۳    به دردات اسیری غم هر روزی                  حمید علیمی
۷    ۷۱۱۵۱۴    اسما دل همه بی تابه                           حمید علیمی
۸    ۷۱۱۵۲۰    زینت خانه ی دین                                حمید علیمی
۹    ۷۱۱۲۲۲    بیا هم آشیان من                                حمید علیمی
۱۰    ۷۱۱۵۱۹    دیگه وقت رفتنه                                 حمید علیمی
۱۱    ۷۱۱۵۱۶    شبیه هلال ماهه                              حمید علیمی
۱۲    ۷۱۱۵۱۸    تویی کوثر منو                                  حمید علیمی
۱۳    ۷۱۱۵۲۵    با خون جگر                                      حمید علیمی
۱۴    ۷۱۱۵۲۴    ما را به جز از روی تو                          حمید علیمی
۱۵    ۷۱۱۲۱۶    به غربت و غم اگر اسیرم                   حمید علیمی
۱۶    ۷۱۱۲۱۱    یا رب بنگر به حال زارم                     حمید علیمی

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved