خبر زلزله تبریز دوشنبه 29 دی 93

zelzele-dailysun.ir

امروز دوشنبه ۲۹ دی ۹۳ حوالی ساعت ۳:۲۰ بعد از ظهر زلزله ای به بزرگی ۴ ریشتر با مشخصات زیر در حوالی شهر تبریز بوقوع پیوست.

tabriz-zelzele

هنوز اخباری از میزان تلفات و خسارات این زلزله بدستمان نرسیده است

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved