بایگانی برچسب ها: اس ام اس روز مادر 95

متن و اس ام اس زیبا تبریک روز مادر 95

متن و اس ام اس زیبا تبریک روز مادر 95

نپـرس چـرا چشمآی مـن از اشـک تاره/مـن انتخـابم با بـقیه فـرق داره نگـرد پی چیزآی عـادی تو وجـودم/من دخـتر یـاغی و مغـرور تو بودم گـوشه ی پیـرهن تو قآیم می شـدم زود/دامـن تو پـاک ترین بآلـش من بـود هـنوز پا بـه پام میـای بـا بی قـراری/بــه روت نمیـاری که زآنـو درد داری ادامه مطلب ...

ادامه مطلب