بایگانی برچسب ها: ثبت نام استخدام آموزش و پرورش مرداد 94

جزئیات کامل ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش مرداد 94

جزئیات کامل ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش مرداد 94

اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری در خصوص استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴ منتشر شد: وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، براساس مجوز شماره ۱۳۵۳۲- ۹۴٫۲٫۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۳۷۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندهای عمومی و تخصصی در تاریخ ۹۴٫۶٫۲۷ طبق شرایط ذیل به ص...

ادامه مطلب

سایت و زمان ثبت نام و آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 94

سایت و زمان ثبت نام و آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 94

اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت/ آغاز ثبت‌نام از ۱۵ مرداد اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در خصوص استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی در سال ۱۳۹۴ روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. ادامه مطلب

ادامه مطلب