بایگانی برچسب ها: رنگ مارسلا

قهوه ای مایل به قرمز رنگ مد سال 2015

قهوه ای مایل به قرمز رنگ مد سال 2015

پنتون رنگ مارسالا را به عنوان رنگ مدل سال ۲۰۱۵ ( سال ۹۳ و ۹۴ ) انتخاب کرده است. مارسالا نام نوعی شراب از سیسیل بوده که رنگ قهوه ای مایل به قرمز دارد و مدیر اجرایی پنتون Leatrice Eiseman از طرفداران بزرگ این رنگ است. ادامه مطلب

ادامه مطلب