بایگانی برچسب ها: رنگ مارسلا چه رنگی است؟

قهوه ای مایل به قرمز رنگ مد سال 2015

قهوه ای مایل به قرمز رنگ مد سال 2015

پنتون رنگ مارسالا را به عنوان رنگ مدل سال ۲۰۱۵ ( سال ۹۳ و ۹۴ ) انتخاب کرده است. مارسالا نام نوعی شراب از سیسیل بوده که رنگ قهوه ای مایل به قرمز دارد و مدیر اجرایی پنتون Leatrice Eiseman از طرفداران بزرگ این رنگ است. ادامه مطلب

ادامه مطلب