بایگانی برچسب ها: زمان واریز عیدی 95

زمان پرداخت عیدی بازنشستگان سال 95

زمان پرداخت عیدی بازنشستگان سال 95

معاون فنی و درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی گفت: در پیش نویس برنامه ششم توسعه حذف مشاغل سخت و زیان آور مطرح نشده است. محمد حسن زدا در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در طرح اولیه برنامه ششم توسعه حذف مشاغل سخت و زیان آور مطرح شده است، اظهار داشت: در این برنامه پیشنهاد داده شده بود که ۱۰ سال ارفاقی بازنشستگی به ۵ سال تبدیل شود. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب