بایگانی برچسب ها: علایم فیزیکی اعتیاد

علائم و نشانه های فیزیکی اعتیاد در افراد چیست؟

علائم و نشانه های فیزیکی اعتیاد در افراد چیست؟

علائم و نشانه های فیزیکی اعتیاد اعتیاد به هرگونه وابستگی جسمی یا روانی که به گونه ای منفی زندگی فرد را متاثر سازد اطلاق می شود و در واقع بیماری است با ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی که علاوه بر آسیبهای فراوانی که به سلامتی جسمی و روانی و در نتیجه تمامی ابعاد زندگی فرد وارد می آورد، آثار تخریبی فراوانی را نیز بر روی خانواده و جامعه بر جای می گذارد. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب