بایگانی برچسب ها: عید فطر 94

تاریخ و روز دقیق عید فطر سال 94

تاریخ و روز دقیق عید فطر سال 94

نظر پدر علم نجوم ایران درباره زمان عید فطر احمد دالکی پدر علم نجوم ایران در خصوص رویت هلال ماه گفت: به طور کلی کره ماه که به دور زمین می چرخد در هر یک ماه قمری، یک بار اتفاق می افتد که در کنار خورشید قرار می گیرد و در آن لحظه نمی توانیم کره ماه را ببینیم و این را در اصطلاح نجومی “ماه نو” می گویند و مدتی لازم است که این ماه نو و خورشید از هم فاصله بگیرند و ما بتوانیم ماه را ببینیم. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب