بایگانی برچسب ها: ورزش های مناسب برای درمان پاپرانتزی

ورزش های مناسب برای درمان پاپرانتزی ها

ورزش های مناسب برای درمان پاپرانتزی ها

      اگر از کسی که زانوی پرانتزی دارد بخواهید صاف بایستد، حتما متوجه این مشکل در دو سطح داخلی پاهای او می‌شوید. درست در قسمت داخلی مفاصل زانوها قوس بیش از حدی دیده می‌شود و استخوان‌های ران و ساق پاها در یک خط نیستند! ادامه مطلب

ادامه مطلب