بایگانی برچسب ها: کارت پستال روز زن 94

عکس نوشته های زیبای روز مادر 94

عکس نوشته های زیبای روز مادر 94

مادر ای یکدانه وتنهاترین غم خوارمن از من عاشق تربه من دیوانه و بیمارمن وصف تو نتوان به صدها دفترودیوان نوشت ای که وصفت روز و شبهاتا ابددرکارمن پروراندی جان من بارنجهای بی شمار کی شود قربانیت این جان بی مقدارمن خرج کردی عمر خود را تابروید جان من من به لطفت زنده ام ای ابرباران دارمن شرح لطفت درازل افسانه ای ننوشته بود جان به قربان تو ای زیباترین پندارمن قصهٌ ننوشتۀ مهرو وفاراخوانده ای ای که مهرت تاابددرسینهٌ تبدارمن درد هایم دردتو رن...

ادامه مطلب