متن و عکس نوشته های زیبا درباره امام رضا 95

toptoop-ir%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d9%86

دنیا به رویم بسته باشد

مهم نیست. . .

چون در حرم تو همیشه باز است آقا جان . . .

toptoop-ir%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7

توو دل یه مزرعه
یه کلاغ روو سیاه
هوایی شده بره
پابوس امام رضا(ع)
اما هی فکر میکنه
اونجا جای کفتراست
اخه من کجا برم
یه کلاغ که روسیاست
منکه توی سیاهی ها از همه روو سیاه ترم
میون اون کبوترا با چه رویی بپرم
توو همین فکرا بودش
کلاغه عاشقونه
یه دلش میگفت برو
یه دلش میگفت بمون
یه دفعه صدایی گفت
تو نترس و راهی شو
به سیاهی فکر نکن تو یه زائری برو….

toptoop-ir%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%ad%d8%b1%d9%85

toptoop-ir%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85

من که غیر تو کسی رو ندارم،تویی همه دارو ندارم،ببین مثل ابر بهارم
توسایه ی سرمی،پناه آخرمی،آتیش به سینه زدی
امام رضا مددی،امام رضا مددی،امام رضا مددی…..

toptoop-ir%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7

یا امام رضا(علیه السلام)
دوست دارم صدات کنم، تو هم منو نگاه کنی
من تورونگات کنم، تو هم منو صدا کنی
قربون صفات برم، از راه دوری اومدم
جای دوری نمیره، اگه منو نگاه کنی
دل من زندونیه، تویی که تنها میتونی
این قفس رو وا کنی، پرنده رو رها کنی
میشه کنج حرمت، گوشه قلب من باشه
میشه قلب منو مثل گنبدت طلا کنی
تو غریبی ومنم غریبم
اما چی میشه دل این غریبه رو با خودت آشنا کنی
دوست دارم تو ایوون آیینت از صبح تا غروب
من باهات صفا کنم، تو هم منو دوا کنی
دلمو گره زدم به پنجرت دارم میرم
دوست دارم تا برمی گردم گره ها رو وا کنی
دوست دارم از حالا تا صبح محشر
همه شب من رضا رضا بگم، تو هم منو رضا کنی

toptoop-ir%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved