متن و اس ام اس زیبا تبریک روز مهندس 93

congratulations-on-the-new-sms-engineer

اگر معلمی شغل انبیاست،
مهندسی حرفه خالق یکتاست.

روز مهندس مبارک!
.
.
.
کار پیامبران، مهندسی انسانی و اخلاقی جامعه بود،

و مهندسانی که به آبادانی جامعه همت میگمارند

راه انبیا را می پویند.

روز مهندس مبارک!
.
.
.
اشتباهات مهندسی در ایران بخاطر استعداد پایین مهندسان ایرانی نیست

بلکه از فراموشی “اخلاق مهندسی” است.

روز مهندس بهترین فرصت برای احیای اخلاق مهندسی، مبارک!
.
.
.
راز یک زندگی زیبا در این است که

امروز با “خدا” گام برداری و برای فردا به او اعتماد کنی.

مهندس، روزت مبارک!
.
.
.
برای یک مهندس هیچ راهی بسته نیست،

یا راهی پیدا می کند و اگر نشد راهی جدید می سازد!!

روز مهندس مبارک.

.
.
.
گرفتم بعد عمری مدرکی چند و اینجانب شدم حالا مهندس

ندانستم که ریزد از چپ و راست ! ز پایین و از آن بالا مهندس

غضنفر گاری اش را هول نمیداد! دِ یالا هول بده یالا مهندس

تقی هم چونه میزد کنج بازار ! نمی ارزه واسم والا مهندس!

به مرد قهوه چی میگفت اصغر !دو تا چایی قند پهلو مهندس

شنیدم کودکی میگفت در ده !به مردی با چپق خالو مهندس

ز جنب دکه ای بگذشت مردی !صدا آمد ” آب آلبالو مهندس “

خلاصه میخورد خون جماعت !همیشه بدتر از زالو مهندس !

شنیدم با تشر میگفت معمار !به آن وردست حمالش مهندس

همین مانده که از فردا بگویند !به گوساله و امثالش مهندس

یهو یاد سکینه کردم ای داد !فدای آن لب و خالش مهندس

شنیدم که عمل کرده دماغش خبر داری از احوالش مهندس؟!

شنیدم بعد تنظیمات بینی !بهش میگن همه خانوم مهندس

شنیدم بچه زاییده دوباره بگو هشتا کمه خانوم مهندس!؟

سرت رو درد آوردم من مهندس !سخن از هر دری اومد مهندس

یکی سیگار میخواد اون سمت دکه !برو که مشتری اومد مهندس !

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved