آموزش بافت دستکش بافتنی دخترانه زمستان 95

knitted-gloves-models-30

آموزش بافتنی بافت دستکش بافتنی دخترانه با کاموا را در ادامه مطلب ملاحضه نمایید….

۳۴ دانه سر می اندازیم و ۴ سانتی متر کشباف می بافیم ( ۲  دانه از زیر ۲ دانه از رو )

بعد از کشباف ۱۴ دانه اول هر رج از رو ( این ۱۴  دانه و ۱۴ دانه آخر رو می تونین هر جور می خواین ببافین که من در اینجا بافت جو دانه را براتون گذاشتم  . )

۶ دانه وسط را ساده می بافیم ( یک رج از زیر و یک رج از رو ) ۱۴ دانه آخر همه را از رو ( در هر دو طرف ) ۶ رج به همین ترتیب می بافیم .

در رج هفتم به دانه های وسط که می رسیم ۳ دانه اول را از میل خارج کرده و جایش را با ۳ دانه بعد عوض می کنیم و همان بافت ساده را طبق رج های قبل ادامه می دهیم . که به این ترتیب مدل مارپیچ ساخته می شود .

فاصله های بین پیچ ها سلیقه ای است ولی در این مدل ۵ سانتیمتر است . که در اینجا فاصله ی ۲ سانت پیچ ها عوض شده .

دستکش-بافتنی۱

به همین ترتیب بافت ها را تا جایی که می خواهید اندازه بلندی ساق باشد ادامه دهید که در اینجا ۱۸ سانتیمتر بافته شده . که در اینجا یک رج قبل از کشباف انتهایی دریچه شصت را می اندازیم . به این ترتیب که ۳ دانه می بافیم ۹ دانه کور می کنیم .

۱ دانه از رو می بافیم ۶ دانه ساده و ۱۴ دانه از رو می بافیم . در رج بعد به دانه های کور کرده که می رسیم ۹ دانه سر می اندازیم و ادامه رج را می بافیم .

در رج بعد کشباف را به همان طریق ۲ دانه از زیر ۲ دانه از رو به طول ۲ سانتیمتر می بافیم . و در آخر دانه ها را کور می کنیم و ۲ طرف کار را به کمک قلاب یا سوزن به هم وصل می کنیم .

نکته آموزش بافتنی : همه ی مارپیچ ها را از روی بافت انجام می دهیم و همینطور کور کردن جای شصت را .

اگر برای دست شما ۳۴ دانه کم و یا زیاد است . به تعداد مساوی به ۱۴ دانه اول و اخر اضافه یا کم می کنیم .

توجه داشته باشید دریچه های دست چپ و راست برعکس هم دیگر است . یکی از سمت اول کار کور می شود . و دیگری از قسمت آخر کار .

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved