خبر تعطیلی مدارس خراسان شمالي سه شنبه 17 آذر 94

rp_tatili-madares.jpg

مدارس ابتدایی شهرستان گرمه فردا تعطیل است.


به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: به علت بارش برف و یخ زدگی معابر، همه مدارس ابتدایی شهری و روستایی گرمه ، ایور و درق فردا سه شنبه تعطیل است.قلی زاده همچنین از تعطیلی مدارس مقطع متوسطه اول مجتمع های روستایی در شهرستان گرمه خبر داد.۰۰۰۲

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved