خبر تعطیلی مدارس یکشنبه 29 آذر 94

IMAGE634926612891106728

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از تعطیلی مدارس تهران طی ۲ روز آینده خبر داد.

چهاربند در گفت و گو با میزان اعلام کرد: تمامی مقاطع تحصیلی مدارس تهران طی ۲ روز آینده به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند.

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved