تاريخ دقيق شب قدر ماه رمضان سال 95

fu7177

شبی بهتر از هزار ماه
امام على علیه السلام مى فرماید: فرصت، چون ابر مى گذرد. پس فرصت هاى خوب را غنیمت شمرید. (منتخب میزان الحکمه) فرصت هایى که در زندگى براى انسان پیش مى آید مثل طلا و بلکه ارزشمندتر است و باید قدر آن ها را دانست یکی از این فرصت ها شب قدر است اما با چه عملی می توان نهایت استفاده را از این شب برد؟

شب قدر ۹۵ در ماه رمضان ۹۵ به احتمال زیاد در روز

  • ۴ تیر شب قدر [ ١٨ رمضان ]

که مصادف است با ۱۸ رمضان ۱۴۳۷ اتفاق می افتد. ۷ تیر ۹۵  که ٢١ رمضان ۱۴۳۷ است مصادف است با شهادت حضرت علی (ع).

شبی بهتر از هزار ماه
امام على علیه السلام مى فرماید: فرصت، چون ابر مى گذرد. پس فرصت هاى خوب را غنیمت شمرید. (منتخب میزان الحکمه) فرصت هایى که در زندگى براى انسان پیش مى آید مثل طلا و بلکه ارزشمندتر است و باید قدر آن ها را دانست یکی از این فرصت ها شب قدر است اما با چه عملی می توان نهایت استفاده را از این شب برد؟

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved