دل نوشته و متن های زیبا ویژه شب آرزوها سال 94

31583127093956577815

فرشته ها در شب آرزوها برای اجابت دعا و بردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند . التماس دعا . . . . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

شب آرزوهاست بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید . و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست . بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید اللهم عجل الولیک الفرج . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

امشب که بلرزید دل و بغض و صدایت آرام روان گشت دلت سوی خدایت رفتی به در خانه ی آن قاضی حاجات یاد آر مرا ملتمس لطف و دعایت . . . . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

سحرگاهان؛ که شبنم آیتی از پاکی دل را، به گل های بهاری هدیه می بخشید؛ به آن محراب پاک درگه حق آرزو کردم : برایت خوب بودن، خوب دیدن، خوب ماندن را . . . التماس دعا .. ..

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

چه دعایی کنمت بهترازاین/خنده ات ازته دل، گریه ات ازسرشوق روزگارت همه شاد،سفره ات رنگارنگ، وتنی سالم وشاد که بخندی مادام . . . . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

سر سجاده نماز و نیاز به یاد هم باشیم در میان اشک های جاری از چشم ها در میان ارزوهایی از جنس احساس . . . التماس دعا . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

امشب برای بیداری انسان در بین الطّلوعین شرق و غرب و انتظار برای صبح زمین دعا کنیم . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

خدای من ! چقدر دوست دارم که وقت مناجات خدای من بخوانمت، الهی … ربی … این حس مالکیت، این که تو خدای من هستی … انگار همه ی حفره ها و جاهای خالی را پر می کند … . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

بیایید تو شب آرزوها از خدا بخواهیم نیمه شعبان امسال رو با حجه بن الحسن جشن بگیریم . . . آمین . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است . در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنا­ی آسمان خواهد نشست . بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدهایام آمین بگوئیم . . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری چه شیرین است روز وصل یاران پس از عمری فراغ و انتظاری انشا الله . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

گل آرید و گل ریزید ماه رجب آمد / انگار که بر باده خورانش طرب آمد گل بویید و گل جویید که باز هم / هنگامه غفران الهی رجب آمد . . . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

رجب هنگامه راز و نیاز است برای عاشقان فصل نماز است رجب درگاه غفران الهی برای بندگانش باز باز است . . کسانی که دل درگرو محبت خدا نهاده اند، لحظه شماری می کنند تا با ورود به ماه رجب و بهره مندی از برکات آن، به درک فیوضات ماه عظیم شعبان موفق شوند و پس از آن بتوانند مدال لیاقت ورود به ضیافت الهی در ماه رمضان را دریافت نمایند . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

حدیث قدسى : ماه (رجب)، ماه من ، بنده، بنده من ، و رحمت ، رحمت من است ؛ هر که در این ماه مرا بخواند ، اجابتش کنم و هر که حاجت آورَد ، عطایش کنم . حلول ماه مبارک رجب، مبارک باد . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

ماه رجب؛ ماه توحید و هم نشینی با محبوب و موسم نجوا و سخن گفتن با حضرت دوست است. حلول ماه مبارک رجب، مبارک باد . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

حدیث قدسى : ماه رجب را ریسمانى میان خود و بندگانم قرار داده‏ام ؛ هر کس به آن چنگ زند ، به وصال من رسد . حلول ماه مبارک رجب، مبارک باد . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

پیامبر اکرم (صلى ‏الله‏ علیه ‏و‏ آله ( رجب ماه بارش رحمت الهى است . خداوند در این ماه رحمت خود را بربندگانش فرو مى‏ریزد حلول ماه مبارک رجب، مبارک . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

ماه رجب فصل روئیدن جوانه های عاشقانه زیستن و ماه شست و شوی دل و جان از زنگارهای گناه و غفلت، و آماده شدن برای ورود به ضیافت الله اعظم است . حلول ماه مبارک رجب، مبارک باد . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

. ماه رجب ماه هنی آمده / بعثت شیرین نبی آمده شاد شو ای شیعه دوباره که چون / ماه ولادت علی آمده . . . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی و من برای تو خوشبختی ات را آرزومندم . . . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

باز پنجره های ملکوت به بهانه ی دیگر گشوده شد و چه عاشقانه می سراید : این الرجبیون ؟ چه خدای عاشقی که گناه می خرد و بهشت می فروشد و ناز بنده می کشد . . خدایا آنکس که امشب صادقانه یادم میکند هر لحظه عاشقانه یادش کن . . . . .

متن های زیبا ویژه شب آرزوها

امشب را در کنار ثانیه ها ، آمین گوی آرزوهایت می شوم آرزویم را دعا کن . . . . . امشب ؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی صاحبخانه برای استقبال می آید با طبقی از آرزوهایی کــه می خواهی پس از بزرگ ، چیزهای کوچک نخواهیم . .

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved