زمان و سایت ثبت نام عمره دانشجویی سال 93

عمره دانشجویی

 

دانشجوهایی که میخواهند برای عمره مفرده دانشجویی ثبت نام کنند باید برای نام نویسی به سایت لبیک به نشانی www.labbayk.ir مراجعه کنند،

ثبت نام عمره دانشگاهیان تا تاریخ ۱۰/۸/۹۳ در سایت لبیک ادامه خواهد داشت. گفتنی ۱۷۵۰۰ نفر از دانشگاهیان در این دوره به سرزمین وحی اعزام خواهند شد. برای ثبت نام دانشجوهای متاهل  دانشجو بودن یکی از زوجین کافی می باشد.

 

منبع: labbayk.ir

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved