آگهی استخدام بانک گردشگری ویژه سال 95

n00332654-b-300x228

استخدام بانک گردشگری سال ۹۵

خبر ۷ فروردین ۹۵ :

بانک گردشگری برای تامین کادر مدیریتی مورد نیاز خود در شعب جدید التاسیس اقدام به استخدام از همکاران بازنشسته شبکه بانکی و یا سایرنهادهای مرتبط که از تاریخ بازنشستگی آنان بیش از دو سال نگذشته باشد و یا بعد از بازنشستگی با بانکهای خصوصی همکاری داشته اند و یا شاغلین بانک ها که بیش از ۱۰ سال سابقه خدمت در شعب را دارا هستند کرده است.

به همین دلیل بانک گردشگری آماده استفاده از نیرو های متخصص برای تکمیل کادر مدیریت شعب خود می باشد.

داوطلبانی که تمایل به همکاری با “بانک گردشگری ” را دارند می توانند از طریق این سامانه نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمایند. (ثبت درخواست همکاری ویژه مسئولین شعب )

بدیهی است که بانک گردشگری از بین درخواست های ارسال شده ، افراد واجد شرایط را جهت استخدام انتخاب خواهد کرد

برای ثبت نام لطفا اینجا کلیک کنید

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved