آموزش هندوانه آرایی ویژه شب یلدا 93

برای مراسم شب یلدا حضور یک هندوانه قرمز امری واجب و ضروریست که نمی توان منکرش شد. ولی شاید قاچ کردن معمولی و گذاشتن برشها توی یک سینی و یا کاسه خیلی تکراری باشد چرا که همه ما دوست داریم سفره شب یلدایی متفاوت و باسلیقه داشته باشیم . در این مقاله سعی کردیم با پیشنهاد چند مدل برای تزیین هندوانه ها آنها رو از اون شکل تکراریشون خارج کنیم .

هندوانه آرایی

هندوانه آرایی هندوانه آرایی هندوانه آرایی هندوانه آرایی

هندوانه آرایی

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved