رنگ مد 2016 چه رنگی است؟ | رنگ مد 1395

zfb

سفید استخوانی، رنگ سال ۲۰۱۶ !

رنگ سفید: رنگ سال ۲۰۱۶ چه رنگی است؟ امسال بر خلاف سال های دیگر که بسیاری از کمپانی ها رنگ های متفاوتی را به عنوان رنگ سال انتخاب می کردند، بیشتر کمپانی ها در انتخاب رنگ هم نظر بودند.
می توان گفت رنگ امسال ساده و تقریبا بی رنگ است: سفید و دقیق تر بگویم، سایه های سفید!

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved