سفید استخوانی رنگ مد سال 2016 و 95

سفید

رنگ سال ۲۰۱۶ میلادی و ۹۵ شمسی از سوی کمپانی های مختلف تعیین رنگ نظیر  بنجامین مور ، کمپانی بیهر ، شروین ویلیامز ، گلیدن انتخاب شد و آن رنگی نیست یه جز سفید به صورت صورت ساده ، سفید عاجی ، سفید مرمری ، سفید کاپوچینویی ….

zfb

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved